Form – indhold

Kursusprogrammet planlægges i tæt dialog med kunden og tilrettelægges individuelt til virksomheden og medarbejdernes arbejde ved telefonerne.
Kurset er en kombination af teori og praksis og kan sammensættes i moduler.

9 personer kan maksimalt deltage pr. hold, da kursisten effektivt skal kunne omsætte det tillærte stof til praktiske kompetencer i jobbet.

Teori og praksis i overskrifter

  • Service-og salgsforståelse – hvad er en god service og et godt salg
  • Samtalens faser – at styre samtalen og behandle indvendinger
  • Stemme og kropssprog – intonation: tryk, pauser og hastighed
  • Transaktionsanalysen – håndtering af vanskelige opkald
  • Telefonpolitik – at udforme et regelsæt
  • Træning - kursisterne coaches individuelt på “live” opkald i virksomheden
  • Træning – kursisterne kan alternativt coaches på case-opkald

Start med at ringe 70 237 238 - Spørg efter Gitte H.P. Jensen
 

Læs mere om:

Kontakt os