Kunderne udtaler

Assens Kommune

”Vi har haft et meget tilfredsstillende samarbejde med Tele-Mark A/S.

Vores medarbejdere i call-centret fortæller, at kursusdagene har været inspirerende og har givet anledning til at forholde sig mere aktivt til den service, vi yder borgerne, når disse ringer til os.

Det har haft en god effekt, at dagene var en kombination af teori og praksis.

Der var således både en fælles forholden sig til undervisningen kombineret med en individuel coaching på indkomne opkald.

Vi sidder tilbage med en god oplevelse og en øget bevidsthed om, hvordan vi bedst servicerer borgerne over telefonen.” (Bent Clausen, Chefkonsulent, Driftssekretariatet i Borgerservice)

Assens Kommune

DPD Denmark A/S, Customer Service

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Tele-Mark A/S.

Træningen var god og relevant for vores kundeserviceafdeling.

Vi oplever, at vi selv kan gøre meget mere end vi troede for at gøre kunderne tilfredse.

Vores medarbejdere var især glade for den personlige uddannelse og den individuelle feedback.

Med dette værktøj kan vi i højere grad give en god service, og dermed øge vores kunders tilfredshed med DPD.” (Lars Flemming Sørensen, Customer Service Manager)

DPD Denmark A/S, Customer Service

FOA – Fag og Arbejde

”Vi har i FOA Fag og Arbejde samarbejdet med Tele-Mark A/S om 2 projekter.

Et tele-projekt, hvor restanter bliver ringet op og et uddannelsesprojekt for de lokale front-medarbejdere i afdelingerne.

Tele-Mark har professionelt levet op til alle aftaler ligesom produktet der er leveret er i orden.”

(Ole Zander, OS, FOA Fag og Arbejde)

Ikast-Brande Kommune

“Under hele processen har Tele-Mark A/S bidraget med idéer til kursusindhold, ud fra vores ønsker om ny læring for vores medarbejdere.

Vores medarbejdere har fået ”pudset formen af” og føler sig godt rustet til udfordringerne ved vores telefonomstilling.” (Dorte Tornvig Kristensen, Afdelingsleder)

Ikast-Brande Kommune

Jyde Port A/S

”Jyde Port A/S har som et led i vores personaleuddannelse valgt at fokusere på kundebetjeningen ved hjælp af telefonen.

Efter at have undersøgt markedet, faldt vores valg på Tele-Mark A/S på grund af deres materiale og fleksibilitet med hensyn til undervisningen, som kunne tilpasses vores dagligdag samt økonomi.

Undervisningen var tilpasset, så kontoret var bemandet hele tiden, samtidig med at alle fik mulighed for at deltage.

Undervisningen foregik i hold, sammensat med personlig undervisning ude ved den enkeltes arbejdsstation.

Dette resulterede i en bred viden til hele holdet, samt en personlig evaluering til videre brug.

Jyde Port A/S personale var fuldt ud tilfreds med forløbet, og påtænker at videreføre undervisningen løbende.” (Michael Dommerby)

Jyde Port A/S

Kristelig Fagbevægelse

”Kristelig Fagbevægelse har entreret med Tele-Mark A/S i forbindelse med et undervisningsforløb for medarbejdere i vores kundecentre.

Vi har været yderst tilfredse med det afholdte forløb. Både under kursets teori og dets praksis var instruktøren en levende og engagerende medspiller, som udviste indsigt i og forståelse for vores situation og behov.

Vores medarbejdere har hermed fået gode konkrete værktøjer til at fastholde imødekommenheden over for vores kunder.” (Thorbjørn Kloster, Kundecenterchef)

L. Hammerich A/S (Troldtekt)

”Man får ikke bare et kursus i bedre faglighed over telefonen: salgsteknikker, brug af stemme, udtale og betoning – og alt hvad der hører med til et kursus i telefon-kommunikation…

- Man får også mulighed for at blive stærkere som et team og får nogle basale ting på plads i forhold til dét at fungere sammen som et hold med respekt for hinandens forskelligheder og med bedre udnyttelse af hinandens menneskelige og faglige kompetencer.” (Peer Leth, direktør og Lisbeth Walpole, eksportsælger)

Map Denmark

”Det var en rigtig god og positiv oplevelse. Gitte (uddannelseskonsulenten) fik alle medarbejderne med – og de fik sat ord på, hvad god service er, både overfor hinanden som kolleger – men også over for kunderne…”. ”Umiddelbart efter kurset oplevede jeg en meget positiv ånd i afdelingen. Der var en iver efter, at besvare opkaldene hurtigt. Det var helt klart berigende for den enkelte medarbejder, at Gitte lyttede til deres individuelle samtaler og gav hver medarbejder feedback i enrum. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger, så det har været alle pengene værd.” (Karin L. Kaalund, Teamleder)

Marine Travel A/S

”Under hele forløbet har vi oplevet høj professionalisme og indsigt i vores fælles projekt om dygtiggørelse af vore medarbejdere.

Selve kursusdagene forløb optimalt og omstillingsevnen i takt med vores krav var stor.

Vi har efterfølgende i mange situationer gjort brug af de cases vi arbejdede med under forløbet – især omkring ”vanskelige kunder”- temaet har den nye viden været nyttig.” (Søren Bendix, Bureauchef)

Marine Travel A/S

Maskinhandler Indkøbsringen

“Hos Maskinhandler Indkøbsringen har vi oplevet Tele-mark som en god og professionel sparringspartner i vores bestræbelser på at effektivisere vores telefonsamtaler.

Tele-Mark har endvidere givet os en god ramme for læring, med en god blanding mellem teori og praksis.

Specielt den del, hvor underviseren sidder ved siden af kursisten, når denne fører en samtale med en kunde, og hvor kursisten evalueres med det samme, har været en rigtig god og hurtig måde at optage læringen på.

Vi oplevede konsulenterne som velforberedte, engagerede og professionelle – og det er noget vi sætter stor pris på.”(Marianne Snabe, HR Chef)

Trek Danmark A/S

“Jeg anbefaler et kursus fra Tele-Mark A/S. Vi er bestemt godt tilfredse med samarbejdet.

Kurset var tilpasset det faktum, at vi taler både med slutbrugere og forhandlere og indholdet var nøje udvalgt, så det passede til vores virksomhed.

Vi valgte at arbejde i blandende hold – beståede af folk fra intern salg, ekstern salg og reklamations-afdelingen.

Nogle medarbejdere var nyansatte ved kursets start, andre har mange års erfaring – men, vidensdeling via åben dialog i gruppen og den individuelle træning sikrede, at alle fik et rigtig godt udbytte af forløbet.

Kurset har bestemt styrket forståelsen af hinandens udfordringer og arbejdsopgaver, samt givet en fælles platform omkring service og salg.”(Jens Snedker, sales manager)

 

Læs mere om:

Kontakt os