Behovsanalyse

Du kender dit marked og véd, at der er et behov for de ydelser din virksomhed tilbyder.

Alligevel er det nødvendigt med en behovsanalyse, hvis du skal have 100 pct. vished om…

  • Potentialet for et nyt produkt på et eksisterende marked
  • Potentialet på et nyt marked med din eksisterende produktpalette
  • Din nuværende og/eller den realistiske markedsandel
  • Du skal ansætte én eller flere sælgere for at øge salget
  • Hvordan dine marketingaktiviteter skal fordeles
  • Der er et bedre fundament for kundetilpassede løsninger

Med udgangspunkt i en grundig behovsanalyse af din situation på markedet, afdækker vi behovet for dine ydelser. Behovsanalysen placerer dig på markedskortet i forhold til dine konkurrenter. Afhængig af dit ambitionsniveau og dine interne ressourcer, kan behovsanalysen helt outsources til os, eller vi kan finde en løsning baseret på en fordeling af arbejdsopgaverne.

Start med at ringe 70 237 238 – Spørg efter Mads Elefsen Kudsk
 

Læs mere om: