Image og kendskabsanalyse

Forbrugernes kendskab til dit firma og et godt image er nødvendige faktorer for dit salg.

Det er derfor vigtigt at arbejde med en veltilrettelagt og målrettet kommunikationsindsats, som møder kunderne på rette tid og sted og med de rette budskaber.

Tele-Marks kendskabsanalyse og imageanalyse måler knivskarpt på hvad du er kendt for og hvilken holdning målgruppen har til din virksomhed og dine produkter.

Med en imageanalyse eller kendskabsanalyse får du således værktøjet til at vælge de rigtige salgs- og marketingindsatser i fremtiden.

  • Hvorfor vælger kunderne dine produkter
  • Hvorfor vælger kunderne andres produkter
  • Hvordan kan du tiltrække flere kunder

Start med at ringe 70 237 238 – Spørg efter Mads Elefsen Kudsk
 

Læs mere om: